Organizátori

Organizátori: HK JAMES Lipt. Hrádok, Horská záchranná služba, Klub pribylinských turistov a lyžiarov
Riaditeľ preteku: Milan LIZUCH
Veliteľ trate: Igor ŽIAK
Hlavný rozhodca: Jaroslav Flejberk
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba

Dátum a miesto konania preteku

Dátum a miesto konania preteku: 8. septembra 2018 v Račkovej a Gáborovej doline v Západných Tatrách. Prezentácia, štart a cieľ preteku, vyhlásenie výsledkov bude v ATC Račkova dolina.

Program preteku

08:00 - 08:30 Prezentácia neregistrovaných pretekárov
08:30 - 09:00 Prezentácia registrovaných pretekárov
09:30              Hromadný štart všetkých kategórií
13:00 - 14:00 Občerstvenie
14:00 - 15:00 Vyhlásenie výsledkov

Kategórie muži a ženy

od 18 do 40 rokov
od 41 do 50 rokov
nad 50 rokov

Štartovné

Pri registrácii do 30. augusta 2018 poplatok 15,00 € za pretekára. Registrácia je kompletná po pripísaní sumy štartovného na účet HK JAMES Liptovský Hrádok. Registrácia sa ukončí pri naplnení počtu 75 pretekárov. V registračnom poplatku je zahrnuté občerstvenie po pretekoch.

Platba na účet: HK JAMES Liptovský Hrádok
číslo účtu: 0056715152/0900
IBAN:
SK0409000000000056715152
VS: dátum narodenia (v tvare DD MM RRRR)
Správa pre prijímateľa: ”Klin, Priezvisko, Meno”