O behu

Pretek Vysokohorský beh cez Klin organizujú horolezci z Liptovského Hrádku a turisti a lyžiari z Pribyliny. Od roku 2009 sa významným spoluorganizátorom preteku stala Horská záchranná služba.

8. septembra 2018 sa uskutoční už 13. ročník tohto náročného preteku s dĺžkou 20,5 km a prevýšením 1280 m. Podujatie sa uskutočňuje v prekrásnej západotat- ranskej prírode. Pretekári štartujú z ATC v Račkovej doline a postupne cez Úzku do- linku, Račkovu dolinu cez Gáborove sedlo sa dostanú až na vrchol Klinu (2176 mnm). Potom zbiehajú do Račkovho sedla a celou Račkovou dolinou sa opäť vrátia do ATC. Preteku sa zúčastňujú vytrvalostní športovci - skialpinisti, bežci - lyžiari, horolezci, ... V roku 2006 ho vyhral aj náš olympijsky medailista Pavol Hurajt. Rekord trate drží Peter Žiška. V roku 2012 zabehol trať za 1:52:10! Prehľad účastníkov a ich vý- sledky s fotodokumentáciou môžete nájsť na stránke klin.snowski.sk a tiež vo vnútri letáku.
Leták na stiahnutie tu.

Dátum a miesto konania preteku

Dátum a miesto konania preteku: preteku: 8. septembra 2018 v Račkovej a Gáborovej doline v Západných Tatrách. Prezentácia, štart a cieľ preteku, vyhlásenie výsledkov bude v ATC Račkova dolina.

Trasa preteku

Trasa preteku vedie po značkovaných turistických chodníkoch (lesná cesta, lesný chodník, skalnatý a trávnatý hrebeň, miestami exponovaný).
Celková dĺžka trasy je 20,5 km s prevýšením 1280 m.
Meria sa celkový dosiahnutý čas, prví traja pretekári v každej kategórii obdržia vecné ceny.

Program preteku

08:00 - 08:30 Prezentácia neregistrovaných pretekárov
08:30 - 09:00 Prezentácia registrovaných pretekárov
09:30              Hromadný štart všetkých kategórií
13:00 - 14:00 Občerstvenie
14:00 - 15:00 Vyhlásenie výsledkov

Organizátori

Organizátori: HK JAMES Lipt. Hrádok, Horská záchranná služba, Klub pribylinských turistov a lyžiarov
Riaditeľ preteku: Milan LIZUCH
Veliteľ trate: Igor ŽIAK
Hlavný rozhodca: Jaroslav Flejberk
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba

Podmienky a upozornenia

Pretekov sa môžu zúčastniť len pretekári, ktorí dovŕšili v deň preteku vek 18 rokov. Účasť na pretekoch je na vlastnú zodpovednosť pretekára.
Vzhľadom na to, že pretek sa uskutoční na území TANAP-u, prosíme účastníkov podujatia, aby rešpektovali nariadenia a pravidlá pohybu a pobytu na jeho území.
Organizátori nebudú zabezpečovať občerstvenie pre pretekárov počas pretekov. Odporúčame zobrať si so sebou 0,5 l tekutín a v prípade nepriaznivého počasia vhodné oblečenie.

Štartovné

Pri registrácii do 30. augusta 2018 poplatok 15,00 € za pretekára. Registrácia je kompletná po pripísaní sumy štartovného na účet HK JAMES Liptovský Hrádok. Registrácia sa ukončí pri naplnení počtu 75 pretekárov. V registračnom poplatku je zahrnuté občerstvenie po pretekoch.

Platba na účet: HK JAMES Liptovský Hrádok
číslo účtu: 0056715152/0900
IBAN:
SK0409000000000056715152
VS: dátum narodenia (v tvare DD MM RRRR)
Správa pre prijímateľa: ”Klin, Priezvisko, Meno”