Registračný poplatok

Registrácia už bola zastavená!

Upozornenie pre registrovaných pretekárov: Výška štartovného je 15,00 € za pretekára a registrácia je kompletná po pripísaní sumy štartovného na účet organizátora.

V registračnom poplatku je zahrnuté občerstvenie po pretekoch a drobné pamätné predmety.

Platba na účet: HK JAMES Liptovský Hrádok, číslo účtu: 0056715152/0900
(IBAN: SK04 0900 0000 0000 5671 5152)
VS: dátum narodenia (v tvare DD MM RRRR)
Správa pre prijímateľa: ”Klin, Priezvisko, Meno”

Prehľad prihlásených pretekárov

Organizačné pokyny

7. septembra 2019 v Račkovej a Gáborovej doline v Západných Tatrách.

Prezentácia, štart a cieľ preteku, vyhlásenie výsledkov bude pri Horskom hoteli Akademik v Račkovej doline.

Prehlásenie účastníka Vysokohorského behu cez Klin 2019

Organizátori: HK JAMES Lipt. Hrádok, Horská záchranná služba, Klub pribylinských turistov a lyžiarov

Riaditeľ pretekov: Milan LIZUCH
Veliteľ trate: Ján ŽIŠKA
Hlavný rozhodca: Jaroslav FLEJBERK
Zdravotné zabezpečenie: Horská záchranná služba

Prehlásenie účastníka Vysokohorského behu cez Klin 2019

08:00 – 09:00 Prezentácia registrovaných pretekárov
09:15                Výklad trate
09:30                Hromadný štart všetkých kategórií
13:00 – 14:00  Občerstvenie
14:00 – 15:00  Vyhlásenie výsledkov

Prehlásenie účastníka Vysokohorského behu cez Klin 2019

Trasa preteku vedie po značkovaných turistických chodníkoch (lesná cesta, lesný chodník, skalnatý a trávnatý hrebeň, miestami exponovaný). Celková dĺžka trasy je 22,5 km s prevýšením 1308 m. STOP čas – Rázcestie v Gáborovej doline — 1 hod. 20 min.! STOP čas preteku – 4 hod.

Upozornenie: Vzhľadom na to, že pretek sa uskutoční na území TANAP-u, prosíme účastníkov podujatia, aby rešpektovali nariadenia a pravidlá pohybu a pobytu na jeho území.

Prehlásenie účastníka Vysokohorského behu cez Klin 2019

Pretekov sa môžu zúčastniť len pretekári, ktorí dovŕšili v deň preteku vek 18 rokov. Účasť na pretekoch je na vlastnú zodpovednosť pretekára.

Hodnotenie pretekov: Meria sa celkový dosiahnutý čas. Prví traja pretekári v každej kategórii obdržia vecné ceny.

Kategórie (celkom 4):

Muži: do 40 rokov a nad 40 rokov

Ženy: do 40 rokov a nad 40 rokov

Prehlásenie účastníka Vysokohorského behu cez Klin 2019