Registrácia bude ukončená 28. augusta o polnoci

Na 14. ročník Vysokohorského behu cez Klin je možné sa zaregistrovať len cez Internet. Moc času už neostáva.

days
:
hours
:
mins
:
secs

 

Registráciu môžte urobiť do polnoci 28. augusta 2019!

Výška štartovného je 15,00 € za pretekára. Registrácia je kompletná po pripísaní sumy štartovného na účet organizátora. V registračnom poplatku je zahrnuté občerstvenie po pretekoch a drobné pamätné predmety.

Platba na účet: HK JAMES Liptovský Hrádok, číslo účtu: 0056715152/0900 
(IBAN: SK04 0900 0000 0000 5671 5152)
VS: dátum narodenia (v tvare DD MM RRRR)
Správa pre prijímateľa: ”Klin, Priezvisko, Meno”

Prehľad prihlásených pretekárov