Poďakovanie Akademiku

Špeciálne poďakovanie patrí Horskému hotelu Akademik za zázemie a podporu nášho podujatia.


Janka a Peťo, pravdaže aj ostatní pracovníci z Akademiku – vďaka!