Dobrovoľníci na Kline

Veľké poďakovanie patrí aj všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhali v cieli alebo na trati. Bez nich by sme to nedali.


Ďakujeme!!!